دکتر حسن کمالی دولت ابادی در حیطه ارتوپد تعویض مفصل و در شهر اصفهان به آدرس خ رحیم ارباب جنب داروخانه دکتر صدری نبش کوچه 5 ساختمان فاران مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر حسن کمالی دولت ابادی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر حسن کمالی دولت ابادی

دکتر حسن کمالی دولت ابادی

ارتوپد تعویض مفصل

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۸۸۳۱
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
آدرس و تلفن مطب دکتر حسن کمالی دولت ابادی
اصفهانخ رحیم ارباب جنب داروخانه دکتر صدری نبش کوچه 5 ساختمان فاران

از ساعت 19:30 الی 21

  031-3113662****
  0933874****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۹ الی ۲۱
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۹ الی ۲۱
  اینستاگرام دکتر حسن کمالی دولت ابادی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  خ رحیم ارباب جنب داروخانه دکتر صدری نبش کوچه 5 ساختمان فاران

  031-3113662****
  0933874****