دکتر تارادخت زارع در حیطه متخصص زنان و زایمان و در شهر تهران به آدرس زعفرانیه،تقاطع ثارالله و بهزادی،ساختمان پلاسما مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر تارادخت زارع را به آسانی دریافت کنید.
دکتر تارادخت زارع

دکتر تارادخت زارع

متخصص زنان و زایمان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۴۶۳۴۹
شنبه۲۵ فروردین
فردا
یکشنبه۲۶ فروردین
پس فردا
دوشنبه۲۷ فروردین
۳ روز دیگر
سه شنبه۲۸ فروردین
۴ روز دیگر
چهارشنبه۲۹ فروردین
۵ روز دیگر
پنج شنبه۳۰ فروردین
۶ روز دیگر
کلینیک زعفرانیه
تهرانزعفرانیه،تقاطع ثارالله و بهزادی،ساختمان پلاسما

شنبه،یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه و پنج شنبه عصر

از ساعت 16:30تا19:30

  021-2680****
  0905412****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۲۵ فروردین (فردا)از ساعت ۱۷ الی ۱۹
  پس فردا
  ۲۶ فروردین (پس فردا)از ساعت ۱۷ الی ۱۹
  ۳ روز دیگر
  ۲۷ فروردین (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۹
  ۴ روز دیگر
  ۲۸ فروردین (سه شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۹
  ۵ روز دیگر
  ۲۹ فروردین (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۹
  ۶ روز دیگر
  ۳۰ فروردین (پنج شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۹
  کسانی که دکتر تارادخت زارع را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر آرش رنجبر کلیه و مجاری ادراری جناب آقای دکتر آرش رنجبر

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  کلینیک زعفرانیه

  زعفرانیه،تقاطع ثارالله و بهزادی،ساختمان پلاسما

  021-2680****
  0905412****