ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر محمدنصیر نادری ورندیفلوشیپ جراحی شانه - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپدی)https://nobat.ir/armclinic/https://nobat.ir/armclinic/ 33860/office/profile_photo/105011/style-drList/office/profile_photo/105011/style-drListروز های ﻳﻜﺸﻨبه و ﺳﻪ ﺷﻨبه ساعت 4 اﻟﻲ 8 بعد اﺯ ﻇﻬﺮ
تهرانمیدان آرژانتین - تقاطع خیابان الوند و راشل کوری - روبروی داروخانه آرژانتین - پلاک4 - واحد 7