ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر مهرناز شهرستانیمتخصص کودکان و نوزادانhttps://nobat.ir/4688/https://nobat.ir/4688/ 112423https://nobat.ir/office/profile_photo/111940/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/111940/style-drListکلیه ساعات شبانه روز پاسخگوی تلفنی -------- محل کار در: بیمارستان گاندی بیمارستان بابک بیمارستان گلستان بیمارستان جزیره کیش بیمارستان عرفان
تهران