صفحه‌ی اختصاصی دکتر آزاده عبداللهی

Nobat.ir/3047آخرین نظرات مخاطبین
رضایت بخش بود
آدرس و شماره تماس مطب دکتر آزاده عبداللهی : بندرعباس
۱-خیابان شاه حسینی - کلینیک اساتید دانشگاه - طبقه ۳
(سه شنبه و چهارشنبه عصر - دوشنبه صبح )

۲- کلینیک بیمارستان شهید محمدی
(یکشنبه صبح و عصر )

۳- کلینیک بیمارستان شریعتی
( یکشنبه و سه شنبه صبح )