دکتر فرناز خداپرست

دکتر فرناز خداپرست

متخصص قلب وعروق

عضو هیات علمی دانشگاه استادیار

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۸۴۹۹۸
دوشنبه۰۳ مهر
امروز
سه شنبه۰۴ مهر
فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
پس فردا
پنج شنبه۰۶ مهر
۳ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۶ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
۹ روز دیگر
پنج شنبه۱۳ مهر
شنبه۱۵ مهر
یکشنبه۱۶ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
سه شنبه۱۸ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
پنج شنبه۲۰ مهر
شنبه۲۲ مهر
یکشنبه۲۳ مهر
دوشنبه۲۴ مهر
سه شنبه۲۵ مهر
چهارشنبه۲۶ مهر
پنج شنبه۲۷ مهر
شنبه۲۹ مهر
یکشنبه۳۰ مهر
دوشنبه۰۱ آبان
سه شنبه۰۲ آبان
چهارشنبه۰۳ آبان
پنج شنبه۰۴ آبان
اطلاعات تکمیلی

دکتر فرناز خداپرست متخصص قلب و عروق،

تشخیص و درمان واریس ،انژیوگرافی،اکوکاردیوگرافی تخصصی، استرس اکوکارذیوگرافی، اکوکاردیوگرافی قلب جنین، اکوکاردیوگرافی مری

رعفرانیه،مرکزتجاری پالادیوم
تهرانزعفرانیه، مرکز نجاری پالادیوم، طبقه پنجم شمالی، واحد ۵۰۳

شنبه،یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه،پنجشنبهساعت ۲ تا ۵ بعد ازظهر،

اکوکاردیوگرافی،

انژیوگرافی،

اکوکاردیوگرافی تخصصی شامل:

اکوکاردیوگرافی قلب جنین، استرس اکوکاردیوگرافی، اکوکاردیوگرافی مری،

تشخیص و درمان واریس

بیماران عزیزی که مشکل واریس دارند میتوانند از طریق دایرکت اینستاگرام عکس واریسهای خود را بفرستند و مشاوره شوند.

  • مطب در روز ۱۱ مهر تعطیل می باشد.
021-8****
لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
امروز
۳ مهر (امروز)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
فردا
۴ مهر (فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
پس فردا
۵ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۳ روز دیگر
۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۵ روز دیگر
۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۶ روز دیگر
۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۷ روز دیگر
۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۹ روز دیگر
۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۱۳ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۱۸ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۲۰ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۲۲ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۲۳ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۲۴ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۲۵ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۲۶ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۲۷ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۲۹ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۳۰ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۱ آبان (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۲ آبان (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۳ آبان (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
۴ آبان (پنج شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷
سقف نوبت دهی پر شده است
اینستاگرام دکتر فرناز خداپرست

این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

رعفرانیه،مرکزتجاری پالادیوم

زعفرانیه، مرکز نجاری پالادیوم، طبقه پنجم شمالی، واحد ۵۰۳

021-8****