دکتر مریم رسالت پناه

دکتر مریم رسالت پناه

متخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)

دندانپزشک

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۵۲۵۵۶
آدرس و تلفن مطب دکتر مریم رسالت پناه
اصفهانخیابان طیب - اول خیابان میرداماد - ساختمان مهتاب 7 - واحد 2

شنبه، یکشنبه، سه شنبه بعد از ظهر

  031-3235****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  خیابان طیب - اول خیابان میرداماد - ساختمان مهتاب 7 - واحد 2

  031-3235****