دکتر مژگان نعمت الهی

دکتر مژگان نعمت الهی

متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۴۰۸۰۵
شنبه۲۵ فروردین
فردا
یکشنبه۲۶ فروردین
پس فردا
دوشنبه۲۷ فروردین
۳ روز دیگر
سه شنبه۲۸ فروردین
۴ روز دیگر
چهارشنبه۲۹ فروردین
۵ روز دیگر
پنج شنبه۳۰ فروردین
۶ روز دیگر
آزمایشگاه پاتولوژی دکتر نعمت الهی
اصفهانچهار راه فلسطین خیابان فلسطین ساختمان حافظ طبقه سوم واحد ۱۸

ساعت ۷ الی ۱۲ صبح

ساعت ۱۶ الی ۲۰ عصر

  031-3220****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۲۵ فروردین (فردا)از ساعت ۷ الی ۱۲از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۲۶ فروردین (پس فردا)از ساعت ۷ الی ۱۲از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۲۷ فروردین (دوشنبه)از ساعت ۷ الی ۱۲از ساعت ۱۲ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۲۸ فروردین (سه شنبه)از ساعت ۷ الی ۱۲از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۲۹ فروردین (چهارشنبه)از ساعت ۷ الی ۱۲از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۶ روز دیگر
  ۳۰ فروردین (پنج شنبه)از ساعت ۷ الی ۱۲
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  اینستاگرام دکتر مژگان نعمت الهی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  آزمایشگاه پاتولوژی دکتر نعمت الهی

  چهار راه فلسطین خیابان فلسطین ساختمان حافظ طبقه سوم واحد ۱۸

  آزمایشگاه پاتولوژی دکتر نعمت الهی

  چهار راه فلسطین خیابان فلسطین ساختمان حافظ طبقه سوم واحد ۱۸

  031-3220****