دکتر پریسا رضائی در حیطه متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) و در شهر اصفهان به آدرس هزارجریب - مقابل درب شرقی دانشگاه - جنب پل هوایی عابر پیاده - کوچه 4 - نبش بن بست خشایار مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر پریسا رضائی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر پریسا رضائی

دکتر پریسا رضائی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۳۵۴۸۸
آزمایشگاه مادر
اصفهانهزارجریب - مقابل درب شرقی دانشگاه - جنب پل هوایی عابر پیاده - کوچه 4 - نبش بن بست خشایار

ساعات پاسخگوئی:

7 صبح تا 8 عصر

  031-3670****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  آزمایشگاه مادر

  هزارجریب - مقابل درب شرقی دانشگاه - جنب پل هوایی عابر پیاده - کوچه 4 - نبش بن بست خشایار

  031-3670****