دکتر پریسا رضائی

دکتر پریسا رضائی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۳۵۴۸۸
آزمایشگاه مادر
اصفهانهزارجریب - مقابل درب شرقی دانشگاه - جنب پل هوایی عابر پیاده - کوچه 4 - نبش بن بست خشایار

ساعات پاسخگوئی:

7 صبح تا 8 عصر

  031-3670****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  آزمایشگاه مادر

  هزارجریب - مقابل درب شرقی دانشگاه - جنب پل هوایی عابر پیاده - کوچه 4 - نبش بن بست خشایار

  031-3670****