پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی بندرعباس
بندرعباس
دکتر مهناز حسن نژاد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
هرمزگان - بندر عباس - خ سیدجمال سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی