پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان روانپزشکی و روان‌شناسی بندرعباس
دکتر سید حمزه صدیق
متخصص بیماریهای اعصاب و روان
استادیار
بندرعباس
امکان ثبت نوبت اینترنتی
مرکز مشاوره اندیشه نو
اشکان فعله کار - روانشناس بالینی
چهار راه فاطمیه روبروی شیرینکده نب…
بندرعباس
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر سید حمزه صدیق
تخصص روانپزشکی
خیابان مرادی - چهارراه فاطمی - روب…
امکان ثبت نوبت تلفنی