پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی بندرعباس
دکتر مرضیه منصوری
متخصص بیماریهای داخلی
بیماریهای غدد(دیابت و تیرویید).ریه.گوارش و ک…
بندرعباس
امکان ثبت نوبت اینترنتی
بندرعباس
دکتر محمد بهارستان
تخصص بیماری های داخلی
چهار راه فاطمیه - روبه روی شیرینکد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر سیدمهرداد صولتی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان سید جمال اسدآبادی - ابتدای …
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر رضا فرخ سرشت
متخصص داخلیفوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)
هرمزگان - بندر عباس - بلوار سید جم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر آزیتا راد
دکترای حرفه ای پزشکی
هرمزگان - بندر عباس - چهارراه مراد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر احمد بهزاد
متخصص داخلی
خیابان سیداسد آبادی، چهارراه فاطمی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر فرشته بستان کللی
تخصص بیماری های داخلی
چهارراه فاطمیه - روبروی شیرینکده -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر محمدامین امامی
متخصص داخلی
بلوار جمهوری اسلامی، بیمارستان شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر میترا کاکوان
متخصص داخلی
خیابان مرادی خیابان کازرونی ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر حبیب جعفری
متخصص داخلی
خیابان سیداسد آبادی، چهارراه فاطمی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر رویا فیاض
متخصص داخلی
 خیابان مرادی، طبقه فوقانی پاساژ ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر محمدسعید سعیدی
متخصص داخلی
 بستک، خیابان امام خمینی، روبروی ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر عباس کیایی
متخصص داخلی
هرمزگان - بندر عباس - بلوار سید جم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر محمد سعید سعیدی
داخلی
خ امام روبروی بازارقدیم
امکان ثبت نوبت تلفنی