پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان زنان و زایمان بابل
دکتر سیده زهرا سیف اله پور
جراح و متخصص زنان و زایمان
کشوری جنب آزمایشگاه فیروزجایی ساخت…
بابل
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر شهلا یزدانی چراتی
تخصص زنان و زایمان
چهار راه فرهنگ - رو به روی اورژانس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مهتاب زینال زاده
تخصص زنان و زایمان
خ سرگرد قاسمی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر پرویز خوشبخت
تخصص زنان و زایمان
باغ فردوس روبروی بیمارستان کلینیک …
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر نساء اصنافی
تخصص زنان و زایمان
چهارراه فرهنگ ساختمان پارس
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مهسا اسمعیل پور
تخصص زنان و زایمان
مازندران - بابل فلکه کشوری خ سردار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر صدیقه اسمعیل زاده
تخصص زنان و زایمان
مازندران -بابل-میدان کشوری -خ سرگر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر زهرا بصیرت
تخصص زنان و زایمان
چهارراه فرهنگ - ساختمان ایلیا
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر طاهره نظری
تخصص زنان و زایمان
میدان کشوری
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مانیا امیری
تخصص زنان و زایمان
مازندران - بابل - روبروی بیمارستان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر میترا آرام
متخصص زنان و زایمان
مازندران - بابل - بابل -فلکه کشوری…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر نوشین نقی زاده
متخصص زنان و زایمان (نازایی)
روبروی بیمارستان شهید بهشتی ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر پریسای کیانفر
متخصص زنان و زایمان
خیابان مدرس، چهارراه فرهنگ، جنب با…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر زینت السادات بوذری
متخصص زنان و زایمان
خ مدرس روبروی شهرداری مجتمع پزشکی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر طاهره آجیلی
متخصص زنان و زایمان
مازندران - بابل - بابل-فلکه کشوری …
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر رضوانه پور رضا قمی
متخصص زنان و زایمان
میدان ولایت، روبروی شهرداری، ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر فاطمه بقایی
دکترا فلوشیپ تخصصی زنان و زایمان
روبروی بیمارستان شهید بهشتی - ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر جینا بهفر
متخصص زنان و زایمان
میدان کارگر و هلال احمر جنب قنادی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر ناصر گوران اوریمی
متخصص زنان و زایمان
میدان کارگر-ساختمان پزشکان بوعلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر پریسای کیان فر
متخصص زنان و زایمان
خ مدرس چهارراه فرهنگ جنب بانک رفاه…
امکان ثبت نوبت تلفنی