پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد بابل
بابل
دکتر بهمن حسن نسب
متخصص بیهوشی
اول امیرکلا مرکز جراحی مهرگان
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سیدمهران علمی
متخصص بیهوشی
مرکز جراحی مهرگان
امکان ثبت نوبت تلفنی