پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی بابل
بابل
دکتر ایرج محمد زاده
فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی
خیابان سرگرد قاسمی - ساختمان بهزاد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر صادق صداقت
تخصص بیماری های داخلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمد سالکی
متخصص داخلی
خیابان مدرس، چهارراه فرهنگ، ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمد اسماعیل جویباری
متخصص داخلی
مازندران - بابل - بهشهر - خیابان ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر بهزاد حیدری نفط چالی
متخصص بیماریهای داخلی
میدان کشوری - خ سرگرد قاسمی - ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر میرهادی طاهری
متخصص بیماریهای داخلی
بلوارطالقانی ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر ناصر سالور
متخصص داخلی
جنب داروخانه پاستور
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر نرگس اشکوری
متخصص بیماریهای داخلی
فلکه کشوری روبروی اورژانس شهید بهش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر حسین برزگر درویش
متخصص داخلی
مازندران - بابل - بابل -خ شیخ طبرس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر حسن اشرفیان امیری
متخصص داخلی
مازندران - بابل - بابل - میدان شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر جمشید مسلمی کبریا
متخصص داخلی
مازندران - بابل - بابل- خ شیخ طبرس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مسعود پیرزاده
متخصص بیماریهای داخلی
میدان کشوری-خ سرگرد قاسمی مجتمع پز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مسعود پیر زاده
متخصص داخلی
مازندران - بابل - بابل -میدان کشور…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مرتضی سروش
متخصص بیماریهای داخلی
چهارراه کشوری ساختمان پاستور
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر فرشید اولیائی
متخصص بیماریهای داخلی
فلکه کشوری روبروی اورژانس شهید بهش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر عباس حسن برقی
متخصص داخلی
مازندران - بابل - رامسر-نارنج بن-س…
امکان ثبت نوبت تلفنی