پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی بابل
دکتر بهمن فرهنگی
متخصص جراحی عمومی
میدان اوقاف ساختمان نیکان طبقه ۶ و…
بابل
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر محسن پاکزاد
متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی
بین میدان کارگر و کشوری جنب بانک ا…
بابل
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر فرید نیروئی
تخصص جراحی عمومی
خیابان فردوسی - چهاراه فرهنگ - ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر نوین نیک بخش ذاتی
فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس)
مازندران - بابل-روبروی بیمارستان ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر پروانه منصوری
متخصص جراحی عمومی
خ شهید سرگرد قاسمی جنب ساختمان شفا
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی اصغر درزی
متخصص جراحی عمومی
چهارراه فرهنگ ساختمان فارابی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر کورش توانگر
متخصص جراحی عمومی
جنب بیمارستان شهید بهشتی - ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر عسکری نورباران
متخصص جراحی عمومی
چهارراه فرهنگ-ساختمان دکتر ماهوتی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی نقشینه
متخصص جراحی
مازندران - بابل - بابل میدان کشوری…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر امیردهزاد ترابی
متخصص جراحی عمومی
خ قائمشهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
ابوالحسن علیجان پور اطاقسرا
متخصص جراحی عمومی
فلکه کشوری
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر عین اله روحی
متخصص جراحی عمومی
چهارراه فرهنگ- اول خ بیمارستان
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر تیمور مهران آزاد
متخصص جراحی عمومی
سبزه میدان-جنب اداره پست
امکان ثبت نوبت تلفنی