پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی اردبیل
اردبیل
دکتر حسن اناری
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
سرچشمه - انتهای کوچه ی معصومی - سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر ایرج شاکر
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
میدان سرچشمه - کوی شمس - کوی رحمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر فیروزه مصطفی زاده
پرتونگاری
میدان سرچشمه - کوی شمس- ساختمان دی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر ناهید بهار آور
پرتونگاری
میدان سرچشمه - کوچه شمس -رادیولوژی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر رحمان پرنیا
پرتونگاری
میدان سرچشمه - کوچه معصومین-رادیول…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر سید ناصر ذکوی
پرتونگاری
خیابان امام- روبروی دخانیات- بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر ودود رحیمی نمینی
پرتونگاری
میدان سرچشمه - کوی طوی-ساختمان ابن…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر عباسقلی مسنن
پرتونگاری
میدان سرچشمه - کوی طوی- ساختمان اب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر خسرو اظهری
پرتونگاری
میدان سرچشمه - بن بست یاسمن- رادیو…
امکان ثبت نوبت تلفنی