پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد اردبیل
اردبیل
دکتر علی محمدیان اردی
متخصص بیهوشی
اردبیل - اردبیل - اردبیل کوی طوی ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر قدرت اخوان اکبری
متخصص بیهوشی
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر جواد اعیادی
متخصص بیهوشی
اردبیل - اردبیل - اردبیل - میدان س…
امکان ثبت نوبت تلفنی