پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان تغذیه اردبیل
نازلی صمدی
مشاور تغذیه و رژیم درمانی
میدان سرچشمه کوچه وکیل ساختمان پزش…
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی