پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان کودکان و نوزادان اردبیل
اردبیل
دکتر فرهاد صالح زاده
تخصص بیماری های کودکان
پست الکترونیکی : f.salehzadeh@arum…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر علیرضا پوستی
متخصص کودکان
میدان سرچشمه - سمت بازار - سمت راس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتربیژن زمانی
اطفال
1- میدان ورزش - جنب بیمارستان بوعل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر بهرام بشردوست
تخصص بیماری‌های کودکان
ابتدای کوی عارف - نرسیده به داروخا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر منوچهر براک
تخصص بیماری های کودکان
اردبیل - ساختمان پزشکان بابک
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر رامین امامزادگان
متخصص کودکان
اردبیل - اردبیل - اردبیل خ شیخ صفی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر رامین گسیلی
متخصص کودکان
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترمهرداد میرزارحیمی
اطفال
اردبیل - ساختمان پزشکان بابک
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر مجتبی قدسی
متخصص کودکان
اردبیل - اردبیل - اردبیل سرچشمه کو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترافشین فتحی
اطفال
اردبیل طبقه فوقانی داروخانه احسان
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر فریده لطفی آذر
متخصص کودکان
اردبیل - اردبیل - اردبیل - میدان س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر عبدالعلی علی محمدیان
متخصص کودکان
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترحسین قربانی
اطفال
اردبیل خ سیمتری روبروی بیمارستان ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر آیدین غمام نو
متخصص کودکان
اردبیل - اردبیل - اردبیل - میدان س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر علی مناف زاده
متخصص کودکان
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر غلامرضا منافزاده
متخصص کودکان
اردبیل - اردبیل - اردبیل سرچشمه کو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
جعفر جبرائیلی پور پیرا قوم
متخصص کودکان
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی