دکتر مهسا رادمنش در حیطه متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی و در شهر زنجان به آدرس زنجان - زنجان - زنجان چهارراه انقلاب-س پاستور-واحد503 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مهسا رادمنش را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مهسا رادمنش

دکتر مهسا رادمنش

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۲۸۱۵
آدرس و تلفن مطب دکتر مهسا رادمنش
زنجانزنجان - زنجان - زنجان چهارراه انقلاب-س پاستور-واحد503
  0323****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  کسانی که دکتر مهسا رادمنش را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر حسن فلاح پور روانپزشکی و روانشناسی جناب آقای دکتر حسن فلاح پور

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  زنجان - زنجان - زنجان چهارراه انقلاب-س پاستور-واحد503

  0323****