دکتر نوید احمدی

دکتر نوید احمدی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۴۶۷۷۸
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
پنج شنبه۱۰ اسفند
۵ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
آدرس و تلفن مطب دکتر نوید احمدی
زنجانزنجان خیابان سعدی وسط پایین تر از خیابان 7 تیر ساختمان پزشکان صدف طبقه اول واحد 19

ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر شنبه تا پنجشنبه

  024-3332****
  024-3336****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۱۰ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  زنجان خیابان سعدی وسط پایین تر از خیابان 7 تیر ساختمان پزشکان صدف طبقه اول واحد 19

  024-3332****
  024-3336****