دکتر نوید احمدی در حیطه متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و در شهر زنجان به آدرس زنجان خیابان سعدی وسط پایین تر از خیابان 7 تیر ساختمان پزشکان صدف طبقه اول واحد 19 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر نوید احمدی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر نوید احمدی

دکتر نوید احمدی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۴۶۷۷۸
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
پنج شنبه۱۰ اسفند
۵ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
آدرس و تلفن مطب دکتر نوید احمدی
زنجانزنجان خیابان سعدی وسط پایین تر از خیابان 7 تیر ساختمان پزشکان صدف طبقه اول واحد 19

ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر شنبه تا پنجشنبه

  024-3332****
  024-3336****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۱۰ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  زنجان خیابان سعدی وسط پایین تر از خیابان 7 تیر ساختمان پزشکان صدف طبقه اول واحد 19

  024-3332****
  024-3336****