دکتر صمد شرفی در حیطه متخصص طب فیزیکی و توانبخشی - نوار عصب و عضله و در شهر زنجان به آدرس چهارراه سعدی کوچه قلعه ساختمان آفتاب طبقه دوم واحد 8 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر صمد شرفی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر صمد شرفی

دکتر صمد شرفی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی - نوار عصب و عضله

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۱۳۸۵
آدرس و تلفن مطب دکتر صمد شرفی
زنجانچهارراه سعدی کوچه قلعه ساختمان آفتاب طبقه دوم واحد 8

از ساعت 16:30 الی 21:30

  024-3332****
  024-3333****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  کسانی که دکتر صمد شرفی را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر حسن فلاح پور روانپزشکی و روانشناسی جناب آقای دکتر حسن فلاح پور

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  چهارراه سعدی کوچه قلعه ساختمان آفتاب طبقه دوم واحد 8

  چهارراه سعدی کوچه قلعه ساختمان آفتاب طبقه دوم واحد 8

  024-3332****
  024-3333****