دکتر سیده زهرا قائمی در حیطه دکترای تخصصی سلامت باروری و مامایی و در شهر شیراز به آدرس پل معالی آباد_نبش کوچه 2 بلوار بهشت_پشت ایستگاه اتوبوس_ساختمان پورسینا_طبقه 3_واحد 5 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سیده زهرا قائمی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سیده زهرا قائمی

دکتر سیده زهرا قائمی

دکترای تخصصی سلامت باروری و مامایی

نوبت دهی
دکترای‌تخصصی شماره نظام: ۱۹۲۷۳
شنبه۲۵ فروردین
فردا
یکشنبه۲۶ فروردین
پس فردا
دوشنبه۲۷ فروردین
۳ روز دیگر
سه شنبه۲۸ فروردین
۴ روز دیگر
چهارشنبه۲۹ فروردین
۵ روز دیگر
پنج شنبه۳۰ فروردین
۶ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

عضو هیات علمی دانشگاه

دانشجوی فوق دکترای باروری

مولف ۸ کتاب تخصصی زنان و مامایی

مولف کتاب برگزیده سال با تیم مولفان کتاب بارداری و زایمان

ثبت ۵ اختراع دستگاه زنان و مامایی

مولف بیش از ۳۰ مقاله علمی در مجلات ISI و علمی پژوهشی

داور مجلات علمی داخلی و خارجی

دانشجوی برتر دانشگاه های شیراز و شهید بهشتی

مطب زنان و مامایی پل معالی اباد
شیرازپل معالی آباد_نبش کوچه 2 بلوار بهشت_پشت ایستگاه اتوبوس_ساختمان پورسینا_طبقه 3_واحد 5

شنبه و یکشنبه و دوشنبه و پنجشنبه صبح ها از 8/5 الی 13

  071-3625****
  0905896****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۲۵ فروردین (فردا)از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
  پس فردا
  ۲۶ فروردین (پس فردا)از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
  ۳ روز دیگر
  ۲۷ فروردین (دوشنبه)از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
  ۴ روز دیگر
  ۲۸ فروردین (سه شنبه)از ساعت ۸:۴۵ الی ۱۳
  ۵ روز دیگر
  ۲۹ فروردین (چهارشنبه)از ساعت ۸:۴۵ الی ۱۲:۴۵
  ۶ روز دیگر
  ۳۰ فروردین (پنج شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۲
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  اینستاگرام دکتر سیده زهرا قائمی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب زنان و مامایی پل معالی اباد

  پل معالی آباد_نبش کوچه 2 بلوار بهشت_پشت ایستگاه اتوبوس_ساختمان پورسینا_طبقه 3_واحد 5

  مطب زنان و مامایی پل معالی اباد

  پل معالی آباد_نبش کوچه 2 بلوار بهشت_پشت ایستگاه اتوبوس_ساختمان پورسینا_طبقه 3_واحد 5

  071-3625****
  0905896****