نرگس رنجبر

نرگس رنجبر

مامایی

نوبت دهی
کارشناس شماره نظام: ۲۸۸۵۹
اطلاعات تکمیلی

نرگس رنجبر

لیسانس مامایی

۷ سال کارشناس پژوهش کده رویان

۸سال مسول پایگاه سلامت

۳سال مامانی پزشک خانواده روستایی

۴سال مربی دانشگاه آزاد

۶سال مسول و عامل زایمان فیزیولوژیک در بخش دولتی بیمارستان حافظ

۱سال نماینده ماماهای پزشک خانواده در نظام پزشکی

۳سال به عنوان دستیار اساتید پریناتولوژی در درمانگاه مطهری

۱۰سال به عنوان مجری زایمان فیزیولوژی در بیمارستان خصوصی

عضو جمعیت مامایی ایران

عضو جمعیت مامایی استان فارس

ماما در شیراز
شیرازخیابان زند خیابان شهید فقیهی نبش اردیبهشت جنب داروخانه ساختمان فردوس طبقه دوم واحد 7

شنبه تا سه شنبه

ساعت 10 تا 13

  071-3234****
  071-3235****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  ماما در شیراز

  خیابان زند خیابان شهید فقیهی نبش اردیبهشت جنب داروخانه ساختمان فردوس طبقه دوم واحد 7

  ماما در شیراز

  خیابان زند خیابان شهید فقیهی نبش اردیبهشت جنب داروخانه ساختمان فردوس طبقه دوم واحد 7

  071-3234****
  071-3235****