دکتر وحدت زنبوری

دکتر وحدت زنبوری

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۴۰۶۲۰
۱۱۰۳ نفر
بیمارستان سینا
تبریزخیابان آزادی - مابین چهارراه شهید منتظری و حافظ - مرکز آموزشی و درمانی سینا

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00

  041-3549****
  041-3541****
  آدرس و تلفن مطب دکتر وحدت زنبوری
  تبریزارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمانن آفتاب
   041-3554****
   مطب های دیگر با تخصص مشابه

   این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

   از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

   بیمارستان سینا

   خیابان آزادی - مابین چهارراه شهید منتظری و حافظ - مرکز آموزشی و درمانی سینا

   041-3549****
   041-3541****
   مطب

   ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمانن آفتاب

   041-3554****