ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر اشرف علی مددیفوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسمhttps://nobat.ir/3784/https://nobat.ir/3784/ 29883https://nobat.ir/office/profile_photo/106542/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/106542/style-drList
تهرانمیدان کاج - اول سرو شرقی - جنب پست بانک - روبروی بانک مسکن - پلاک 78 - ساختمان سعادت - طبقه 4 - واحد 34