پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد تبریز
دکتر یحیی عطایی
فوق تخصصی طب تسکینی - درد
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه
تبریز
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مقصود پور اله وردی
متخصص بیهوشی
خیابان شمس تبریزی - ایستگاه گرو - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر حمید اشهری
متخصص بیهوشی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مسعود اسکندانی
متخصص بیهوشی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-زعف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر موسی تقی زاده ارجمند
متخصص بیهوشی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی