پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی گرگان
گرگان
دکتر بهناز خدابخشی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
شالیکوبی- عدالت 11- روبروی کلینیک …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر رحمت الله شریفی فر 
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
گلستان - گرگان - عدالت11
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر رقیه گلشانندگانی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
بیمارستان صیاد شیرازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر دکتر رمضانعلی امیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
گلستان - گرگان - عدالت13
امکان ثبت نوبت تلفنی