پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی گرگان
گرگان
دکتر بهناز خدابخشی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
شالیکوبی- عدالت 11- روبروی کلینیک …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر دکتر رمضانعلی امیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
گلستان - گرگان - عدالت13
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر رحمت الله شریفی فر 
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
گلستان - گرگان - عدالت11
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر رقیه گلشانندگانی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
بیمارستان صیاد شیرازی
امکان ثبت نوبت تلفنی