پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب گرگان
مرکز مغزواعصاب و فیزیوتراپی و توانبخشی
دکتر حسن اورسجی
خیابان ولی عصر عدالت ۷ ساختمان میر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر رجب تازیکی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان ولی عصر - عدالت 5 - مجتمع آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر کیوان اقبال
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان ولیعصر - عدالت 22 - ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر مازیار شجاعی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان ولیعصر-عدالت 13- ساختمان صد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حمید عبادی
فلوشیپ فیزیولوژی اعصاب ( نوروفیزیولوژِی)
خیابان ولیعصر - مرکز پزشکی ایرانشهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدحسن نعیمی
متخصص مغزواعصاب
خ ولیعصر-عدالت 11-ساختمان اردوان
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر براتعلی ملکی
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
خ ولیعصر- ساختمان لاله- شماره 112
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حسن اورسجی
متخصص بیماریهای اعصاب
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدرضازمانی
متخصص مغزواعصاب
خ 5اذر -مجتمع بهارستان
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدرضاکاویانی
متخصص مغزواعصاب
عدالت 18-ساختمان فردیس -ط 2
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدصالحی
متخصص مغزواعصاب
خ ولیعصر-مجتمع ابوریحان
امکان ثبت نوبت تلفنی