پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان چشم پزشکی گرگان
گرگان
دکتر محمد جلیلی
تخصص چشم
خیابان ولیعصر، نبش عدالت 22، طبقه …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر ناصر فرهنگ
متخصص چشم پزشک
خیابان ولیعصر، عدالت 7، ساختمان می…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر فرهاد ذبیحی
تخصص چشم
خیابان ولیعصر - ساختمان پزشکان ایر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حاج محمد جلیلی
تخصص چشم
گرگان-برج مروارید-طبقه3
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر ماندانا کلیشادی
متخصص چشم
خ ولیعصر عدالت 7-ساختمان میرداماد …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر عذرا حداد درفشی
متخصص چشم پزشک
خیابان ولیعصر، عدالت 1، کوچه دکتر …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر نگار برومند
متخصص چشم پزشکی
خ ولیعصر ساختمان رعنا واحد5
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر نورعلی صحنه
متخصص چشم پزشک
 شالیکوبی، پاساژ ولیعصر
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر ارژنگ گردیز
متخصص چشم پزشک
خیابان پنج آذر، مرکز آموزشی درمانی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر نگاربرومند
متخصص چشم
خ ولیعصر-مجتمع کسری
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر بهمن جامی
متخصص چشم پزشک
خیابان امام خمینی، آفتاب 20، کوچه …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر ملیحه سادات صفوی
متخصص چشم
خ ولیعصر-ساختمان سینا -ط 1
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر امید انارکی
متخصص چشم
خمینی جنوبی -ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر ساری محمدی
متخصص چشم
خ حافظ جنوبی -ساختمان قابوس
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر فرهادذبیحی
متخصص چشم
خ ولیعصر-مجتمع ایرلانشهر ط2
امکان ثبت نوبت تلفنی