پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی گرگان
گرگان
دکتر علیرضا علیخانی
متخصص جراحی دهان وفک و صورت
خیابان ولیعصر، عدالت 15، انتهای کو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر علیرضا علیخانی
تخصص جراح عمومی
خیابان عدالت 23 - ساختمان کیان - ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر شمسی کشتکار
متخصص جراحی عمومی
خ ولیعصر عدالت 13 ساختمان قائم ط 3
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدرزاق علینقی مداح
متخصص جراحی عمومی
ولیعصر مجتمع لاله ط اول شماره 111
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر جعفر طبرسا
متخصص جراحی عمومی
خ ولیعصر روبروی بانک توسعه صادرات …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر بیژن آریا
متخصص جراحی عمومی
خ ولیعصر مجتمع بزرگ لاله ط دوم پ 2…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر ایراندخت کردجزی
متخصص جراحی عمومی
خیابان ولیعصر-عدالت 13- مجتمع آرما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدمهدی صفایی کتولی
جراح عمومی
خ ولیعصر -پاساژ ایرانشهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر شروین السادا ت هاشمیان
جراح عمومی
عدالت 13-انتهای کوچه مجتمع ارمان
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر اسداله صادقی
تخصص جراحی عمومی
خیابان ولی عصر - خیابان عدالت 13 -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر صفرعلی تازیکی
متخصص جراحی عمومی
گ- خیابان ولیعصر -عدالت 21-طبقه فو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر اسماعیل رستمی
جراح عمومی
نبش عدالت 16-مجتمع مرجان -ط 2
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر یعقوب رادکانی 
متخصص جراحی
گلستان - گرگان - پاساژ ولیعصر
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدرضا مزیدی
جراح عمومی
خ ولیعصر -مجتمع عادل
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حافظ رادکانی
متخصص جراحی عمومی
خ پنجم آذر - پاساژ بهارستان ط اول
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر ناصرالدین ابن شریعه
جراح عمومی
سه راهی نوده ملک -کیلومتر20جاد ه گ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر الیاس اصفهانیانی
جراح عمومی
روبروی شهرداری
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر علاالدین ناطقی اصلی
متخصص جراحی
گلستان - گرگان - ولیعصرعدالت  1-کو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر مهرزادحسینی
جراح عمومی
سه راهی نوده ملک -کیلومتر20جاد ه گ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر جعفرطبرسا
جراح عمومی
خ ولیعصر -مجتمع صدرا
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر علاءالدین ناطقی اصلی
متخصص جراحی عمومی
خ ولیعصر-عدالت 1
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدباقردبیری
جراح عمومی
خ ولیعصر-پاساژلاله -ط 3-واحد310
امکان ثبت نوبت تلفنی