پرسش و پاسخ پزشکی       تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   یزد   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری یزد
یزد
دکتر حسن نصیری طوسی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
یزد- 52 متری امامشهر درمانگاه فاطم…
امکان ثبت نوبت تلفنی