پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری یزد
یزد
دکتر ولی اله دهقانی اشکذری
تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
خیابان امام - کوچه برخوردار - ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر محمدرضا معین
تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
بلوار طالقانی - مجتمع پزشکی رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر امیرمحمد عرفا
تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
بلوار شهید صدوقی - روبروی سپاه - ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر حسن نصیری طوسی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
یزد- 52 متری امامشهر درمانگاه فاطم…
امکان ثبت نوبت تلفنی