پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی بندرعباس
بندرعباس
دکتر احمد رضا نخعی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
بلوار سید جمال - چهار راه مرادی - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر پریوش داودیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
هرمزگان - بندر عباس - -سیدجمال جنب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر حسین ضرابیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
بلوار سید جمال - روبرو پاساز طباطب…
امکان ثبت نوبت تلفنی