پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی بندرعباس
بندرعباس
دکتر احمد رضا نخعی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
بلوار سید جمال - چهار راه مرادی - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر پریوش داودیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
هرمزگان - بندر عباس - -سیدجمال جنب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر حسین ضرابیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
بلوار سید جمال - روبرو پاساز طباطب…
امکان ثبت نوبت تلفنی