پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری بابل
بابل
دکتر حمید شافی
فلوشیپ جراحی درون بین کلیه،مجاری ادراری و تناسلی
مازندران - بابل - بابل میدان کشوری…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر ارسلان علی رمجی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
فلکه نیرو خورشید - طبقه دوم بانک س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی اکبر کسائیان
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
میدان کشوری - روبروی پاساژ تفرشی -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر یوسف رضا یوسف نیا پاشا
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
خ سرگرد قاسمی ساختمان پزشکان شفاء
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر اباذر اکبرزاده پاشا
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
خیابان سرگرد قاسمی- روبروی دیانسر-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر بهمن ارزانی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
خ مدرس چهارراه فرهنگ ساختمان فارابی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر جمشید حریری
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
بین خ کارگر وطالقانی ساختمان پلی ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر حمیدرضا اسدی زرقری
متخصص جراحی کلیه اطفال
میدان کشوری
امکان ثبت نوبت تلفنی