پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان غدد، رشد و متابولیسم بابل
بابل
دکتر علی میرزاپور
تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های غدد
میدان کشوری - اول سرداران 2 - ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر زلیخا معززی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولو…
میدان شهید کشوری - نرسیده به بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمد حسینیان
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولو…
ضلع شمالی شهرداری - ساختمان فراز -…
امکان ثبت نوبت تلفنی