پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان خون و سرطان بابل
بابل
دکتر مسعود ایاز
متخصص پرتو درمانی (رادیوتراپی)
روبروی بیمارستان بهشتی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سادات اکرم
متخصص پرتو درمانی (رادیوتراپی)
خ شیخ طبرسی سرداران 14 پشت بانک کش…
امکان ثبت نوبت تلفنی