پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان خون و سرطان بابل
بابل
دکتر مسعود ایاز
متخصص پرتو درمانی (رادیوتراپی)
روبروی بیمارستان بهشتی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سادات اکرم
متخصص پرتو درمانی (رادیوتراپی)
خ شیخ طبرسی سرداران 14 پشت بانک کش…
امکان ثبت نوبت تلفنی