پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی اردبیل
اردبیل
دکتر شهرام حبیب زاده
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر محرم آقابالایی دانش
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی