پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان زنان و زایمان اردبیل
اردبیل
دکتر رقیه درگاهی
تخصص زنان و زایمان
خیابان آیت الله مقدس اردبیلی - خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر فرشته رسولی جواهری
تخصص زنان و زایمان
سرچشمه - کوچه عارف - بعد ازدبیرستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر مژگان برزگر جلالی
متخصص زنان و زایمان
اردبیل - اردبیل - اردبیل سرچشمه کو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر لاله خدا پناهی
متخصص زنان و زایمان
سرچشمه، کوی طوس، ساختمان شهریار
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر اختیار اللهیاری
متخصص زنان و زایمان
خیابان شریعتی، به سمت ایستگاه سرعی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتررقیه عروجی
زنان و زایمان
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتررکسانا بهرامی
زنان و زایمان
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترپروین نخستین روحی
زنان و زایمان
اردبیل - میدان سرچشمه
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتررقیه شیرینکام
زنان و زایمان
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترگیتی الیاسی
زنان و زایمان
مشگین شهر خ خیام
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترپری ذوالفقاری
زنان و زایمان
مشگین شهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر رقیه درگاهی
تخصص زنان و زایمان
خیابان ساحلی - روبروی پارک آزادی -…
امکان ثبت نوبت تلفنی