پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان قلب و عروق اردبیل
اردبیل
دکتر حسین دوست کامی
تخصص بیماری های قلب و عروق
سرچشمه - کوی معصومین - ساختمان پزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر بیژن زمانی
فوق تخصص بیماری های قلب و عروق
1- میدان ورزش - جنب بیمارستان بوعل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر کریم کرامت پناه
تخصص بیماری های قلب و عروق
سرچشمه، کوچه ثمر، پلاک 3
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر بهزاد باباپور ساعتلو
تخصص بیماری های قلب و عروق
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر محمود ظفرمند
متخصص قلب وعروق
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر عدالت حسینیان
متخصص قلب وعروق
اردبیل - اردبیل - اردبیل - میدان س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر مهدی عطایی
تخصص بیماری های قلب و عروق
سرچشمه، کوی طوا، ساختمان شهریار، ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر عزیزاله ادیب
متخصص قلب وعروق
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترمحمود ظفرمندتر
قلب و عروق
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر مهدی عطائی
متخصص قلب وعروق
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترحامد فرید نیا
قلب و عروق
مشگین شهر
امکان ثبت نوبت تلفنی