پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی اردبیل
اردبیل
دکتر حسن اناری
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
سرچشمه - انتهای کوچه ی معصومی - سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر ایرج شاکر
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
میدان سرچشمه - کوی شمس - کوی رحمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر فیروزه مصطفی زاده
پرتونگاری
میدان سرچشمه - کوی شمس- ساختمان دی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر ناهید بهار آور
پرتونگاری
میدان سرچشمه - کوچه شمس -رادیولوژی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر رحمان پرنیا
پرتونگاری
میدان سرچشمه - کوچه معصومین-رادیول…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر سید ناصر ذکوی
پرتونگاری
خیابان امام- روبروی دخانیات- بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر ودود رحیمی نمینی
پرتونگاری
میدان سرچشمه - کوی طوی-ساختمان ابن…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر عباسقلی مسنن
پرتونگاری
میدان سرچشمه - کوی طوی- ساختمان اب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر خسرو اظهری
پرتونگاری
میدان سرچشمه - بن بست یاسمن- رادیو…
امکان ثبت نوبت تلفنی