پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی اردبیل
اردبیل
دکتر حبیب افضلی فرد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
اردبیل - اردبیل - اردبیل - خ سیمتری
امکان ثبت نوبت تلفنی