پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی اردبیل
اردبیل
دکتر حبیب افضلی فرد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
اردبیل - اردبیل - اردبیل - خ سیمتری
امکان ثبت نوبت تلفنی