پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان فیزیوتراپی اردبیل
کلینیک فیزیوتراپی مهر
دکتر تورج رحمانی
دکتری تخصصی فیزیوتراپی
امکان ثبت نوبت تلفنی