پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان خون و سرطان اردبیل
اردبیل
دکتر اصغر پیرزاده
متخصص داخلیفوق تخصص خون و سرطان شناسی
اردبیل - اردبیل -
امکان ثبت نوبت تلفنی