پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ریه و دستگاه تنفسی اردبیل
اردبیل
دکتر حسن قبادی مراللو
فوق تخصص بیماری های ریه
انتهای خیابان دانشگاه - مجتمع ادار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترسوره علاف اکبری
بیماریهای عفونی
اردبیل خ سی متری ساختمان پزشکان می…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترصالح صالحی
بیماریهای عفونی
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترپروین مظهری خیاوی
بیماریهای عفونی
مشگین شهر
امکان ثبت نوبت تلفنی