پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان ریه و دستگاه تنفسی اردبیل
اردبیل
دکترسوره علاف اکبری
بیماریهای عفونی
اردبیل خ سی متری ساختمان پزشکان می…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر حسن قبادی مراللو
فوق تخصص بیماری های ریه
انتهای خیابان دانشگاه - مجتمع ادار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترپروین مظهری خیاوی
بیماریهای عفونی
مشگین شهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترصالح صالحی
بیماریهای عفونی
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی