دکتر محمد جلالی

دکتر محمد جلالی

فوق تخصص قلب و عروق

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۴۴۳۷۵
۳۳۷ نفر
بیمارستان
کرجحصارک - خیابان شهید رجایی - بیمارستان شهید رجایی

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه صبح

  026-3455****
  026-3457****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  دکتر شیدا کشاوری

  دکتر شیدا کشاوری

  فلوشیپ اکوکاردیوگرافی ، متخصص قلب و عروق
  نوبت دهی
  دکتر شیدا کشاوری
  دکتر سجاد نادری

  دکتر سجاد نادری

  فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - متخصص...
  نوبت دهی
  دکتر سجاد نادری
  دکتر فیروز بالاوندی

  دکتر فیروز بالاوندی

  متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ آریتمی و پی...عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
  دکتر فیروز بالاوندی
  دکتر فاطمه نعمتی

  دکتر فاطمه نعمتی

  متخصص قلب و عروق
  نوبت دهی
  دکتر فاطمه نعمتی
  دکتر سیدعلی موسوی

  دکتر سیدعلی موسوی

  فلوشیپ بالون ، آنژیوپلاستی ، اینترونش...متخصص قلب و عروق
  دکتر سیدعلی موسوی
  دکتر سمانه ریخته گران

  دکتر سمانه ریخته گران

  متخصص قلب و عروق
  نوبت دهی
  دکتر سمانه ریخته گران
  دکتر مونا حمیدی

  دکتر مونا حمیدی

  متخصص قلب و عروق
  نوبت دهی
  دکتر مونا حمیدی
  دکتر حامد میرزایی

  دکتر حامد میرزایی

  متخصص قلب و عروق
  نوبت دهی
  دکتر حامد میرزایی
  دکتر افروزه کرمی

  دکتر افروزه کرمی

  متخصص قلب و عروق
  نوبت دهی
  دکتر افروزه کرمی
  دکتر سعیده خانمحمدی

  دکتر سعیده خانمحمدی

  متخصص قلب وعروق
  نوبت دهی
  دکتر سعیده خانمحمدی
  دکتر حامد فریدنیا

  دکتر حامد فریدنیا

  متخصص قلب و عروق
  نوبت دهی
  دکتر حامد فریدنیا
  دکتر فریبا رجبی

  دکتر فریبا رجبی

  متخصص قلب و عروق
  نوبت دهی
  دکتر فریبا رجبی
  دکتر سیداحسان ابریشمی

  دکتر سیداحسان ابریشمی

  فوق تخصص قلب کودکان و اکوی جنین
  نوبت دهی
  دکتر سیداحسان ابریشمی
  دکتر اسفندیار نجفی توانی

  دکتر اسفندیار نجفی توانی

  فوق تخصص قلب کودکان و اکوی قلب جنین
  نوبت دهی
  دکتر اسفندیار نجفی توانی
  دکتر محسن مولوی اردکانی

  دکتر محسن مولوی اردکانی

  فوق تخصص قلب و عروق16 سال عضو هیات علمی دانشگاه، فارغ ال...
  دکتر محسن مولوی اردکانی
  دکتر حسین فیض پور

  دکتر حسین فیض پور

  فلوشیپ قلب و عروق و فشار خون
  نوبت دهی
  دکتر حسین فیض پور
  دکتر مجتبی بابایی راد

  دکتر مجتبی بابایی راد

  متخصص قلب و عروق
  نوبت دهی
  دکتر مجتبی بابایی راد
  دکتر پوریا پیروزمند

  دکتر پوریا پیروزمند

  متخصص قلب و عروق ، دارای بورد تخصصی
  نوبت دهی
  دکتر پوریا پیروزمند
  دکتر علیرضا دهقان نیری

  دکتر علیرضا دهقان نیری

  فلوشیپ آنژیوپلاستیمتخصص قلب
  دکتر علیرضا دهقان نیری
  دکتر محمدمهدی رازبان

  دکتر محمدمهدی رازبان

  فوق تخصص قلب و عروق
  نوبت دهی
  دکتر محمدمهدی رازبان
  دکتر مهدی ساجدی خانیان

  دکتر مهدی ساجدی خانیان

  فوق تخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنمتخصص داخلی
  دکتر مهدی ساجدی خانیان
  دکتر اعظم صادقی نیا

  دکتر اعظم صادقی نیا

  متخصص قلب و عروق
  نوبت دهی
  دکتر اعظم صادقی نیا
  دکتر جعفر رجایی

  دکتر جعفر رجایی

  متخصص قلب و عروق
  نوبت دهی
  دکتر جعفر رجایی
  دکتر طاهره صادقی

  دکتر طاهره صادقی

  فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند
  نوبت دهی
  دکتر طاهره صادقی
  دکتر ماهرخ فرخی

  دکتر ماهرخ فرخی

  متخصص قلب و عروق
  نوبت دهی
  دکتر ماهرخ فرخی
  دکتر لیلا پیرهادی

  دکتر لیلا پیرهادی

  متخصص قلب و عروق
  نوبت دهی
  دکتر لیلا پیرهادی
  دکتر فاطمه صحتی

  دکتر فاطمه صحتی

  متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اقدامات مدا...
  نوبت دهی
  دکتر فاطمه صحتی
  دکتر بهاره اسدزاده

  دکتر بهاره اسدزاده

  متخصص قلب و عروق
  نوبت دهی
  دکتر بهاره اسدزاده
  دکتر سید عیسی هاشمی قادی

  دکتر سید عیسی هاشمی قادی

  فلوشیپ اینترونشن و آنژیوپلاستی ، متخص...
  نوبت دهی
  دکتر سید عیسی هاشمی قادی
  دکتر شهروز یزدانی

  دکتر شهروز یزدانی

  فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژیمتخصص قلب و عروق
  دکتر شهروز یزدانی
  دکتر فاطمه ظهریان

  دکتر فاطمه ظهریان

  متخصص قلب و عروق . فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
  نوبت دهی
  دکتر فاطمه ظهریان

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  بیمارستان

  حصارک - خیابان شهید رجایی - بیمارستان شهید رجایی

  026-3455****
  026-3457****