پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب سمنان
سمنان
دکتر سید افشین سمائی
متخصص مغز و اعصاب
سمنان - سمنان - سمنان میدان معلم 8…
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر آرش بابا پور طاهر
متخصص جراحی مغز و اعصاب
سمنان - سمنان - سمنان   میدان سعدی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر فهیمه اسماعیلی
متخصص جراحی مغز و اعصاب
سمنان - سمنان - سمنان   میدان سعدی…
امکان ثبت نوبت تلفنی