پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی سمنان
سمنان
دکتر احمد محمود آبادی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
سمنان - سمنان - سمنان   بلوار قدس …
امکان ثبت نوبت تلفنی